محل تبلیغات شما
قابل توجه رئیس صاحب #جمهور و رئیس صاحب #اجراییه سرنوشت میلیون ها دالر در حالت نامعلوم قرار دارد! نزدیک به یک و نیم ماه می‌شود که سرنوشت میلیون ها دالر مشتریان شرکت Fxzone و Unifx که مربوط البشیر می‌شود، نامعلوم است. تجارت فورکس قبلا تحت نام (vision financial services ) توسط شرکت البشیر آغاز گردید و بعد از مدت کوتاه با تغییر نام های Unifx و Fxzone کارش‌ را ادامه داد، اما یک و نیم ماه قبل تمام حساب های مشتریان مسدود گردید و میلیون ها دالر مشتریان نزد شرکت

حاجی بشیر را کرونا گرفته است

سرنوشت پول های دزدیده شده توسط حاجی بشیر مشخص نیست...

مظاهره سراسری در مقابل صرافی البشیر در کل کشور

ها ,میلیون ,دالر ,شرکت ,های ,سرنوشت ,ها دالر ,میلیون ها ,نیم ماه ,سرنوشت میلیون ,و نیم

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

شرکت خدماتی و نظافتی پارسا اصفهان پرسش مهر98