محل تبلیغات شما
گریختن دوباره حاجی بشیر به دوبی گزارش شده است که حاجی بشیر با کمک دولت فاسد غنی، دوباره به دوبی گریخته است و در حال آماده شدن برای رفتن به انگلیس می باشد. گفته شده است که پاسپورت انگلیسی حاجی بشیر نیز آماده شده است و در این فرصت که به کابل برگشته بود، تنها پارچه های مانده به دست مشتریان را جمع آوری کرد و سپس بعد از آماده شدن پاسپورت انگلیسی خود، به دوبی گریخته است و دوباره به انگلیس می رود. همچنین گفته میشود که برادر خردتر حاجی بشیر، در انگلیسی منتظر حاجی

حاجی بشیر را کرونا گرفته است

سرنوشت پول های دزدیده شده توسط حاجی بشیر مشخص نیست...

مظاهره سراسری در مقابل صرافی البشیر در کل کشور

حاجی ,بشیر ,دوبی ,انگلیسی ,گفته ,پاسپورت ,به دوبی ,حاجی بشیر ,است و ,شده است ,و در

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

خرید ملک در گیلان کهکشان راه قیری تکنولوژی روز شاهدخت سرزمین ابدیت