محل تبلیغات شما

کابل تکسیگفته ها و گزارش های افراد نزدیک به حاجی بشیر حکایت دارد که حاجی بشیر گاده را کرونا گرفته است و در شفاخانه افغان جاپان وضعیت مناسبی ندارد. همان گونه که با او آشنا می باشید، او فردی است که صاحب بروکر های فارکس بوده و میلیون ها دالر از مردم غریب افغانستان یده است. امید که قبل از مرگ او مردم غریب افغانستان در این شرایط به پیسه های خود دست پیدا کنند.
قابل توجه رئیس صاحب #جمهور و رئیس صاحب #اجراییه سرنوشت میلیون ها دالر در حالت نامعلوم قرار دارد! نزدیک به یک و نیم ماه می‌شود که سرنوشت میلیون ها دالر مشتریان شرکت Fxzone و Unifx که مربوط البشیر می‌شود، نامعلوم است. تجارت فورکس قبلا تحت نام (vision financial services ) توسط شرکت البشیر آغاز گردید و بعد از مدت کوتاه با تغییر نام های Unifx و Fxzone کارش‌ را ادامه داد، اما یک و نیم ماه قبل تمام حساب های مشتریان مسدود گردید و میلیون ها دالر مشتریان نزد شرکت
اطلاعیه سلام و احترامات خدمت تمامی دوستان عزیز. بخاطر رسیدگی به مشکلات دوستان عزیز که در بروکرهای Fxzone و Unifx ات داشتند و ات های آنها توسط این بروکرها با تمامی سرمایه آن ی شده است فردا چهار شنبه ساعت 10صبح به دفتر صرافی البشير مراجعه مینماییم. در صورت که تنها تنها مراجعه نماییم مطمئن باشید که به هیچ نتیجه نخواهیم رسید از هر تریدر به هزاران دالر سرمایه که به مشکلات زیادی به دست آورده در خطر از دست دادن هست که در مجموع میلیون ها دالر میشود باید
گریختن دوباره حاجی بشیر به دوبی گزارش شده است که حاجی بشیر با کمک دولت فاسد غنی، دوباره به دوبی گریخته است و در حال آماده شدن برای رفتن به انگلیس می باشد. گفته شده است که پاسپورت انگلیسی حاجی بشیر نیز آماده شده است و در این فرصت که به کابل برگشته بود، تنها پارچه های مانده به دست مشتریان را جمع آوری کرد و سپس بعد از آماده شدن پاسپورت انگلیسی خود، به دوبی گریخته است و دوباره به انگلیس می رود. همچنین گفته میشود که برادر خردتر حاجی بشیر، در انگلیسی منتظر حاجی

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

​​تخفیفات وتبلیغات رایگان الودگی مدیریت آموزش